Εγκρίθηκε το Σχέδιο Λεκανών Απορροής Ποταμών της Ηπείρου

aoos

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Ηπείρου είναι ένα από τα τέσσερα που πήραν έγκριση και πράσινο φως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την σχετική εισήγηση έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Θεόδωρος Σκυλακάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο καθώς η χώρα μας έχει καθυστερήσει να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, η Ελλάδα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων ‐ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα.

Συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, τα οποία αναθεωρούνται κάθε 6 χρόνια. Το ΣΔΛΑΠ αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων κάθε Υδατικού Διαμερίσματος, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) την επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

β) την επανεξέταση και την αξιολόγηση της κατάστασης των επιφανειακών (οικολογική, χημική), συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών, και των υπόγειων (ποσοτική, ποιοτική) υδατικών συστημάτων, με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.

γ) την εκτίμηση της προόδου εφαρμογής του υφιστάμενου ΣΔΛΑΠ,

δ) την επικαιροποίηση του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, με βάση νέα στοιχεία που έχουν προκύψει,

ε) την επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων, καθώς και των επιπτώσεών τους,

στ) την επανεξέταση των περιβαλλοντικών στόχων για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα,

ζ) την επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων νερού και

η) την αναθεώρηση των Προγραμμάτων Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων για κάθε Υδατικού Διαμερίσματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ