Εφορία: Έρχονται πρόστιμα από το 2017

aade

Το …μακρινό 2017 θα βρουν σύντομα μπροστά τους οι φορολογούμενοι που ενώ ήταν υπόχρεοι υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών δεν το έπραξαν ή το έπραξαν εκπρόθεσμα.

Αν και η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων δεν υφίσταται πλέον (από το φορολογικό έτος 2021), η εφορία δεν ξέχασε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που αμέλησαν να τις υποβάλλουν για συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2017.

Οι παραβάτες θα λάβουν το επόμενο διάστημα σχετικό ειδοποιητήριο και θα έχουν στη διάθεσή τους περιθώριο 30 ημερών για την πληρωμή προστίμου 100 ευρώ.

Η διαδικασία αποστολής σημειωμάτων για υποθέσεις συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2017, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΑΑΔΕ να …κλείσουν εγκαίρως όλες οι φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Ο εντοπισμός των παραβατών έγινε από τις αρμόδιες ΔΟΥ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής όπου καταγράφονται με κόκκινη ένδειξη οι εκπρόθεσμα υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, καθώς και οι μη υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι για το φορολογικό έτος 2021 και τα επόμενα έτη καταργήθηκε η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων εσόδων και εξόδων καθώς τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της ηλεκτρονικής υποβολής των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων εσόδων στην πλατφόρμα mydata.

Σημειώματα για την επιβολή προστίμων θα σταλούν και για άλλες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2017 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει, η ΑΑΔΕ θα στείλει «ραβασάκια» με το ποσό του φόρου που έχει προσδιοριστεί από τον φόρο-ελεγκτικό μηχανισμό.

Υποθέσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2017 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών τις γνωστές ΜΥΦ.

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2012 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2007, εφόσον δεν υποβλήθηκε φορολογική δήλωση ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση καθώς για τις υποθέσεις αυτές η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ