Δεν θα φύγουν εφοριακοί, λέει τώρα το Υπουργείο!

FOROLOGIKIΔεν σχεδιάζονται απολύσεις ή πρόγραμμα προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας στις Εφορίες διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μειώνονται οι οργανικές θέσεις των εφοριακών κατά 12% και ως εκ τούτου καθίστανται υπεράριθμοι 1.109 υπάλληλοι οι οποίοι με βάση τις νέες διατάξεις θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, το υπουργείο διευκρίνισε τα εξής:

«Οι οργανικές θέσεις των εφοριακών υπαλλήλων που κατανέμονται στις 114 Δ.Ο.Υ. οι οποίες θα προκύψουν και μετά την ενοποίηση της 14 Ιανουαρίου 2013 ανέρχονται συνολικά σε 8.817, κατανεμημένες σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, όπως αναλυτικά ανά Δ.Ο.Υ. και ανά κατηγορία κατανέμονται με βάση την ΑΥΟ Δ6Α 1150547/2012 (ΦΕΚ 2926 τ.Β΄/1-11-2012).

» Οι οργανικές θέσεις των εφοριακών υπαλλήλων οι οποίες έχουν απομείνει στον εφοριακό κλάδο μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 και την κατάργηση όλων των μέχρι τότε κενών οργανικών θέσεων ανέρχονται σε 10.392, που αναλύονται σε ΠΕ: 4.977, ΤΕ: 1.712 και ΔΕ: 3.703.

» Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011,καταργήθηκαν τότε συνολικά 4.274 κενές θέσεις του εφοριακού κλάδου.

» Το προσωπικό του εφοριακού κλάδου που υπηρετεί σήμερα στις Δ.Ο.Υ., στο ΣΔΟΕ, στην Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν οργανικές θέσεις του εφοριακού κλάδου ανέρχεται σε 9.472 υπαλλήλους.

» Επομένως όχι μόνο δεν περισσεύουν 1.109 υπάλληλοι όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα αλλά αντίθετα υπάρχουν διαπιστωμένα κενά 1.000 περίπου οργανικών θέσεων στον εφοριακό κλάδο.

» Ως εκ τούτου δεν κινδυνεύει κανείς εφοριακός υπάλληλος να τεθεί σε διαθεσιμότητα ενώ θα έπρεπε να ληφθεί εξ αρχής υπόψη η ύπαρξη των οργανικών θέσεων που είναι κατανεμημένες στο ΣΔΟΕ, στην Κ.Υ και σε άλλες υπηρεσίες.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ