Αντλιοστάσια με φωτοβολταϊκά

fotovoltaiko agr

Θετικά απάντησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην πρόταση του βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργου Αμυρά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αντλιοστάσια, αποκλειστικά για τις ανάγκες των αγροτών ώστε να μειωθεί το κόστος ενέργειας, το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους  και να αξιοποιηθεί η μεγάλη ηλιοφάνεια της Ηπείρου (Ερώτηση 6604/19.05.2020).

Συγκεκριμένα, το υπουργείο αναφέρει ότι «…θα προβλεφθεί η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού και φωτισμού στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των θερμοκηπίων», όπως επίσης «η εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης και συστημάτων μικροσυμπαραγωγής».

Όσον αφορά τη δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταικών συστημάτων χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με το δίκτυο που ζητούσε ο Γιώργος Αμυράς το ΥΠΕΝ απαντά ότι η δυνατότητα αυτή ρυθμίζεται μέσω της έννοιας του αυτόνομου παραγωγού και διευκρινίζει ότι «Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από…ζ) αυτόνομους  σταθμούς από ΑΠΕ… οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης της αυτόνομης λειτουργίας τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σταθμών της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθμών αυτών…».

«Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και λοιπών μορφών ΑΠΕ σε θερμοκήπια αντλιοστάσια και συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και οδηγούν στην εξοικονόμιση νερού», τονίζει ο Γιώργος Αμυράς και συνεχίζει ότι «η κλιματική αλλαγή πλήττει πρωτίστως τους γεωργούς και κτηνοτρόφους και πρέπει όλοι να αφυπνιστούμε. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ Β΄4893) πρέπει να αποτελεί τον οδηγό μας προς αυτή την κατεύθυνση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ