Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς

kdap paidikoi

Ανακοινώθηκαν νωρίς το βράδυ της Δευτέρας τα προσωρινά αποτελέσματα με των ωφελουμένων που θα λάβουν το voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ.

Οι αιτούντες, μπορούν να δουν σε αυτούς το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Παράλληλα από τις 25 Ιουλίου μέχρι Πέμπτη 27 Ιουλίου θα μπορούν να κατατεθούν οι ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενστάσεις θα γίνουν με πλήρη και ελλιπή αίτηση- δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf, από τις 25 – 27/7/2023 και μέχρι τις 23:59.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ