Άμεση διακοπή των εργασιών στη Νιάρχου ζητούν ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες

niarxou asfaltos

«Στον «αέρα» βρίσκεται η εξέλιξη του έργου της Νιάρχου εξ’ αιτίας σοβαρών παραλείψεων που έχουν να κάνουν με την   επιβαλλόμενη και μη πραγματοποιηθείσα τροποποίηση  του Σχεδίου Πόλης Κάτω Νεοχωρόπουλου αλλά και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων, που αποτελούν προυπόθεση για την νομιμότητα του έργου και την ένταξή του στο Ε.Π. 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Διαμαρτυρόμενων Ιδιοκτητών και Επιχειρηματιών κάνοντας γνωστό ότι με αίτησή τους θέτουν τα ζητήματα στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης και στην Προισταμένη της Διαχειριστικής Αρχής.

Στο έγγραφό τους σημειώνουν:

« Όπως γνωρίζετε η περιοχή στα δεξιά της οδού Νιάρχου με κατεύθυνση

προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σε μήκος 850 μ. περίπου αυτής βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Σεισμοπλήκτων και Κάτω Νεοχωρόπουλου.

Όπως επίσης γνωρίζετε με βάση το Ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλου μεταξύ της Νιάρχου και των τελευταίων Ο.Τ του Σχεδίου Πόλης Κάτω Νεοχωρόπουλου,  παρεμβάλλεται δρόμος πλάτους 6 μ. ,   παράλληλος της οδού Νιάρχου και σε επαφή με αυτήν, εκτεινόμενος μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη γραμμή) των Ο.Τ που έχουν πρόσωπο σε αυτόν και της ρυμοτομικής (πράσινης) γραμμής που οριοθετεί το τέλος του ρυμοτομικού σχεδίου (και η οποία βρίσκεται σε απόσταση 6μ.  από εκείνη των Ο.Τ.)  και συμπίπτει με το όριο της οδού Νιάρχου.

Ο δρόμος αυτός «διαχωρίζεται»  από την οδό Νιάρχου με νοητή γραμμή – σκοπός δε της πρόβλεψης του είναι η άμεση,  χωρίς εμπόδια και  με ασφαλή τρόπο μετακίνηση μεταξύ των δύο αυτών δρόμων και προβλέφθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές         της  Εγκυκλίου  55/1988 («Εγκύκλιος 55/1988 : Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις επεκτάσεις κ.τ.λ. ρυμοτομικών σχεδίων»).  ……….

Τα παραπάνω αποτυπώνονται πλήρως και αδιαμφισβητήτως τόσο στην συνημμένη πινακίδα του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κάτω Νεοχωρόπουλου όσο και στην επίσης συνημμένη υπ. αρ.  8299/7-10-2004 (ΦΕΚ τ. 4ο /αρ. φ. 977/29-10-2004) Απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων κ. Α. Καχριμάνη, δηλαδή εσάς του ιδίου………..»

Και συνεχίζουν αναφέροντας :

« Όμως με την  υπ. αρ. 3/15/14.3.2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 82/25.4.2018, τ. Α.Α.Π) προβήκατε, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, σε απαλλοτρίωση του  συγκεκριμένου, παράλληλου της οδού Νιάρχου, δρόμου, αλλάζοντας τα πολεοδομικά δεδομένα της εντός σχεδίου περιοχής.

Και βέβαια χωρίς να προβείτε στην αναγκαία Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης της περιοχής παρά το όριο με την οδό Νιάρχου, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε γνωστοποίηση αυτής της απαλλοτρίωσης σε όλους τους παρόδιους οι οποίοι (ή κάποιοι εξ αυτών) θα προέβαιναν στις όποιες νομικές ενέργειες αυτοί έκριναν.

Αλλά ούτε και μέχρι σήμερα έχετε προβεί στην αναγκαία  Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης της περιοχής κάτι που καθιστά τις πραγματοποιούμενες εργασίες μη νόμιμες.

Αναλόγως προς τα παραπάνω δεν προβήκατε στην τροποποίηση  του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) παρότι ο σχεδιασμός της οδού Νιάρχου σε όλο το τμήμα της επιφέρει μείζονες αλλαγές σε αυτό, όπως η αλλαγή των πολεοδομικών χαρακτηριστικών στην έκταση του στρατοπέδου,  αλλαγές στο Τοπικό  Χωρικό Σχέδιο Ανατολής,  αλλαγές στην προβλεπόμενη από το Γ.Π.Σ  κατηγοριοποίηση της οδού Νιάρχου ως συλλεκτήριας κ.λ.π.»

 Εν όψει των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι  καλούν  τον Περιφερειάρχη να προβεί  «σε   άμεση   διακοπή των εκτελούμενων εργασιών στην οδό Νιάρχου ως μη έχουσες νόμιμο έρεισμα έως ότου αποκατασταθεί η νομιμότητα όπως προεκτέθηκε με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλης Κάτω Νεοχωρόπουλου και του Γ.Π.Σ.»   ενώ δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα  «προς αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής  ζημίας την οποία έχουμε υποστεί (επί 5ετία) και συνεχίζουμε να υφιστάμεθα από  τις πράξεις ή παραλείψεις όσων έχουν εμπλακεί στην εξέλιξη του έργου.»

Παράλληλα  παρακαλείται  ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας «για τις κατά αρμοδιότητα ενέργειές του για την  αποκατάσταση τη νομιμότητας αλλά και για την αναζήτηση πιθανών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων που ευθύνονται για την διαμορφωθείσα κατάσταση».

 Αντίστοιχα και η προισταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες αφού το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ χωρίς να πληρούνται όλες οι αναγκαίες προυποθέσεις..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ