Αλλαγές στην Πολιτική Προστασία- Συγκροτούνται Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα

apoxionistika ianouarios

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση  τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας.

Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται η ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων πρόληψης κινδύνων πολιτικής προστασίας, αλλά και των δυνατοτήτων άμεσης παρέμβασης στις περιπτώσεις εκδήλωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος των φορέων του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οι ρυθμίσεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου αφορούν σους φορείς και οργανισμούς περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, οι οποίοι καλούνται να μεριμνούν για τις περιπτώσεις εκδήλωσης κινδύνων πολιτικής προστασίας, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α` και β` βαθμού), τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τις εθελοντικές ομάδες και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, και έμμεσα το σύνολο των πολιτών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, ένα σε κάθε περιφέρεια, τα οποία θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Τα Κέντρα αυτά ως αντικείμενο θα έχουν:

-τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας,

-τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται η έδρα κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π ανά περιφέρεια, ρυθμίζεται κάθε θέμα συναφές με τη στέγασή τους και ορίζεται ο χρόνος έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και οργάνωσης των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ορίζεται ο προϊστάμενος κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα με τη διοικητική λειτουργία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ