Αλλαγές στη φορολογική ενημερότητα και την παρακράτηση

taxis new

Αλλαγές στους όρους χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας με κούρεμα στα ποσοστά παρακράτησης χρημάτων για όσους έχουν ρυθμισμένες οφειλές προς την εφορία δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.

Σήμερα όποιος ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή να μεταβιβάσει ακίνητο και έχει βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, θα πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από την Εφορία, ενώ τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης.

Από τα χρήματα που προβλέπεται να εισπράξει ο φορολογούμενος η εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή και τηρούνται κανονικά.

Βασικά κριτήρια για το κούρεμα των ποσοστών παρακράτησης αποτελούν ο βαθμός συνέπειας του φορολογούμενου και οι «ασφαλιστικές δικλίδες» για την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών του.

Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Διαδικασίες-εξπρές για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για αυτούς που έχουν βεβαιωμένες οφειλές και το προφίλ τους με βάση την ανάλυση κινδύνου των φορολογικών Αρχών δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλουν τις οφειλές τους χωρίς καθυστέρηση.

Κλιμακωτή μείωση του ποσοστού της παρακράτησης επί των χρημάτων που εισπράττονται ή επί του τιμήματος πώλησης του ακινήτου για όσους έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρύθμιση και την εξυπηρετούν κανονικά. Το ποσοστό παρακράτησης θα περιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων που αποπληρώνονται κανονικά και το ύψος του υπόλοιπου χρέους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ