Άδεια μητρότητας: Δύο νέες αλλαγές στο πλαίσιο

moro

Ορισμένες  τροποποιήσεις έχουν γίνει στο πλαίσιο που αφορά στην άδεια μητρότητας.

Η μία αφορά την επέκταση της άδειας μητρότητας (νόμου 4997/2022), από τους 6 στους 9 μήνες και άλλη είναι ότι δίνεται δυνατότητα στις μητέρες να μεταβιβάζουν στους πατέρες έως 7 από τους 9 μήνες της άδειας που δικαιούνται.

Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι  μητέρες που κάνουν χρήση του 9μήνου από τις  25 Νοεμβρίου του 2022 που ισχύει ο νόμος , μπορούν να μεταβιβάζουν στον πατέρα την άδεια  μέχρι τη συμπλήρωση των 9 μηνών.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Την άδεια της μητρότητας τη δικαιούται μόνο η μητέρα που είναι μισθωτή εργαζόμενη . Ωστόσο αυτή για να μεταβιβασθεί στον πατέρα θα πρέπει αυτός να εργάζεται ως μισθωτός με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Παρακάτω παρατίθεται ένα σχετικό παράδειγμα:  Η μητέρα μπορεί να πάρει τους 5 πρώτους μήνες και τους 4 τελευταίους ή το αντίστροφο ή και εναλλάξ. Ωστόσο ο πατέρας δεν μπορεί να πάρει άδεια μητρότητας  8 ή 9 μήνες, γιατί ο νόμος του χορηγεί μέχρι 7 μήνες .

Η διαδικασία

Για να γίνει η μεταβίβαση της άδειας, η μητέρα θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο https://www.gov.gr/.

Στη δήλωση θα αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του πατέρα, το/τα διάστημα/τα της άδειας που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η ίδια και το/τα διάστημα/τα της άδειας που μεταβιβάζει στον πατέρα με συνολική διάρκεια έως 7 μήνες.

Η χορήγηση της άδειας στον πατέρα μπορεί να γίνει αφού η μητέρα κάνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας απουσίας από την εργασία της (3 μήνες) ή και μετά τη λήξη της ετήσιας κανονικής άδειας των δύο γονέων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ