ΑΑΔΕ: Νέος τρόπος χορήγησης των βεβαιώσεων Μητρώου

taxis new

Αλλάζει ο τρόπος που χορηγούνται οι βεβαιώσεις Μητρώου που εκδίδονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι πολίτες λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση όταν υποβάλλουν μια δήλωση Μητρώου (Δ210 ή Δ211) και μετά καταχωρούν τα στοιχεία  αυτής στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Εάν όμως για κάποιο λόγο οι φορολογούμενοι πρέπει σήμερα να προσκομίσουν σε υπηρεσία εκτός ΑΑΔΕ μία εκ των βεβαιώσεων που έλαβαν, τότε  αιτούνται την επανεκτύπωση αυτής.  Πάντως το 2022 χρειάστηκε να γίνουν 20.000 επανεκτυπώσεις, με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης τις 24 ημέρες ανά αίτηση από 36 ημέρες που ήταν το 2021.

Με τον νέο τρόπο χορήγησης των βεβαιώσεων Μητρώου  δεν θα απαιτείται η επανεκτύπωση αυτών για 20 περιπτώσεις. Μάλιστα για την επαλήθευση των συγκεντρωτικών στοιχείων θα εκδίδεται κωδικός γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code).

Αναλυτικά δεν θα είναι απαραίτητη  η υποβολή αίτησης για τις  παρακάτω περιπτώσεις:

1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).

2. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).

3. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.

4. Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

5. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

6. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

7. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

8. Βεβαίωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων (ΤΒΕ) υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη.

9. Βεβαίωση απενεργοποίησης ΑΦΜ.

10. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

11. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

12. Βεβαίωση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

13. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

14. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

15. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.

16.. Βεβαίωση εγκαταστάσεων εξωτερικού.

17. Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

18. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

19. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

20. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ