447 χιλιάδες για εξοπλισμό στο πενταόροφο

Με την έγκριση έργων ύψους 447 χιλιάδων ευρώ συμπληρώνεται ο εξοπλισμός στο πενταόροφο κτίριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η νέα πτέρυγα σταδιακά τίθεται σε λειτουργία δίνοντας νέα πνοή στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια του νέου εξοπλισμού μετά την σύμφωνη γνώμη για την διαδικασία ανάθεσης που διατύπωση η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα επτά υποέργα που μπορούν να υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

             Προμήθεια καρδιολογικού εξοπλισμού – Ομάδα εξοπλισμού 10, προϋπολογισμού 135.023 ευρώ

             Προμήθεια χειρουργικών διαθερμιών – Ομάδα εξοπλισμού 14, προϋπολογισμού 96.472 ευρώ

             Προμήθεια ντουλαπών / Λοιπού εξοπλισμού – Ομάδα εξοπλισμού 27, προϋπολογισμού 84.010 ευρώ

             Προμήθεια ενδοαρτικών αντλιών – Ομάδα εξοπλισμού 16, προϋπολογισμού 81.468 ευρώ

             Κουρτίνες – Ομάδα εξοπλισμού 3/ Ξενοδοχειακού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 35.657 ευρώ

             Προμήθεια κλιβάνου flash – Ομάδα εξοπλισμού 31, προϋπολογισμού 9.052 ευρώ

             Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού – Ομάδα εξοπλισμού 18, προϋπολογισμού 5.567 ευρώ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ