2,8 εκατομμύρια για τα Ιαματικά Αμαράντου και Καβασίλων.. Στον «αέρα» οι διαγωνισμοί

amarantos (1)

Στον αέρα είναι δύο διαγωνισμοί για την αναβάθμιση των Ιαματικών σε Αμάραντο και Καβάσιλα. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 29 Ιουλίου.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Interreg και δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός για τα Ιαματικά Αμαράντου ανέρχεται στο 1,3 εκατομμύριο ευρώ.

Ο προγραμματισμός έργων αφορά τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό των υπαίθριων δεξαμενών όσον αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Μικρές επίσης παρεμβάσεις θα γίνουν στο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Ειδικότερα θα γίνει:

-Πλήρης ανακαίνιση του κτηρίου διοικήσεως – υδροθεραπευτηρίου με τοπικές επεμβάσεις – ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, ώστε να εναρμονίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις ΝΟΚ και ΝΕΑΚ.

-Αναδιάταξη των εσωτερικών χώρων με ταυτόχρονη επέκταση των ισόγειων εγκαταστάσεων κατά περίπου 70μ2, ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές Η/Μ και κατασκευή ορόφου περίπου 205μ2, για μονάδα Μ.Ι.Θ σύμφωνα με την σχετική Υπουργική απόφαση.

Εκτός της απαραίτητης αυτής επέκτασης προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι εγκαταστάσεις, γίνεται στατική ενίσχυση του κτιρίου, αλλαγές εσωτερικών διαρρυθμίσεων, υγρομονώσεις, νέες στέγες και ενεργειακή αναβάθμιση.

Τα έργα αναβάθμισης των Ιαματικών στα Καβάσιλα έχουν προυπολογισμό 1,8 εκατομμύρια και περιλαμβάνουν:

-Πλήρης ανακαίνιση του κτηρίου διοικήσεως – υδροθεραπευτηρίου με τοπικές επεμβάσεις – ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, ώστε να εναρμονίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις ΝΟΚ και ΝΕΑΚ.

-Αναδιάταξη των εσωτερικών χώρων με ταυτόχρονη επέκταση των ισόγειων εγκαταστάσεων κατά περίπου 100μ2, ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές Η/Μ και κατά ≈40μ2 του ορόφου για τον χώρο για μονάδα Μ.Ι.Θ σύμφωνα με την σχετική Υπουργική απόφαση.

Εκτός της απαραίτητης αυτής επέκτασης προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι εγκαταστάσεις, δημιουργείται μια μεγαλύτερη αίθουσα εστιατορίου στον ήδη κατασκευασμένο πρώτο όροφο, στατική ενίσχυση του κτιρίου, αλλαγές εσωτερικών διαρρυθμίσεων, υγρομονώσεις, νέες στέγες και ενεργειακή αναβάθμιση. Όλες οι επεμβάσεις γίνονται με στόχο την επαναλειτουργία και όχι για την αύξηση της δυναμικότητας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι εγκαταστάσεις θα μείνουν μη εκμεταλλεύσιμες μέχρι την τελική καταστροφή του κτιρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ