Ο Δήμος Κόνιτσας για το κλείσιμο της Πειραιώς

Το κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς, της τελευταίας στην περιοχή, αποτέλεσε το μοναδικό αντικείμενο έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας. Η συνεδρίαση κατέληξε σε αναλυτικό ψήφισμα με το οποίο εκφράζεται η κατηγορηματική διαφωνία του Δήμου σε μία τέτοια εξέλιξη καθώς και ο έντονος προβληματισμός. Μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κόνιτσα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Δήμος Κόνιτσας για το κλείσιμο της Πειραιώς.