Η... αινιγματική πινακίδα!

ΕΙΚΟΝΕΣ

"Η συγκεκριμένη πινακίδα βρίσκεται λίγο πριν από την αερογέφυρα προς την Αμπελιά. Είναι στην κατάσταση αυτή περισσότερο από ένα χρόνο. Μπορεί κάποιος αρμόδιος να μας πει τι λέει;.."

Αυτό είναι το σχόλιο αναγνώστη μας.. Ένας χρόνος, μια πινακίδα.. Μια αινιγματική πινακίδα.. Πάσα απάντηση δεκτή!