Τέλος εποχή στην Καλούτσιανη..

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Λουκέτο έβαλε το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Καλούτσιανη. Η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα λειτουργίας.

Οι πελάτες του καταστήματος ενημερώθηκαν για το τέλος εποχής όπως και για το ότι στο εξής θα λειτουργεί μόνο το ΑΤΜ.

Το υποκατάστημα κρατούσε ως ένα βαθμό ζωντανή την περιοχή η οποία βιώνει έναν παρατεταμένο οικονομικό μαρασμό.