Το αεροδρόμιο πολλοί αγάπησαν..

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Το αεροδρόμιο πολλοί αγάπησαν.. Και άλλοι τόσοι διεκδικούν δάφνες για την άρση της αεροπορικής απομόνωσης των Ιωαννίνων.

Προεκλογική περίοδος και οι υπερβολές είναι αναπόφευκτες.

Ωστόσο αν υπάρχει μία αλήθεια για το αεροδρόμιο αυτή αφορά στο έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης.

Την κρίσιμη στιγμή υπήρξε η πολιτική βούληση για την τοποθέτηση και λειτουργία των δεξαμενών καυσίμων.

Και κυρίως η παρούσα κυβέρνηση μερίμνησε ώστε να υπάρξει ροή στη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των έργων.

Οι τοπικές αρχές μπορεί να πίεσαν αλλά ούτε καύσιμα θα μπορούσαν να φέρουν, ούτε χρήματα για το έργο θα μπορούσαν να δώσουν..

Η κυβέρνηση το πιστώνεται και όσοι μιλούν για το αεροδρόμιο οφείλουν αυτή την μικρή λεπτομέρεια να μην την ξεχνούν.