Δυναμική παρουσία..

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Μαζική ήταν η παρουσία Ηπειρωτών αυτοδιοικητικών στο τελευταίο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

Χαρακτηριστικό το φωτογραφικό στιγμιότυπο με παρόντες Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους από όλη την Ήπειρο..

Το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις, να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφράσουν προβληματισμούς για την επόμενη μέρα στην αυτοδιοίκηση!