Οι παρόντες… οι απόντες…

ΣΧΟΛΙΟ

Δεν είναι πολλές οι φορές όπου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων δεν έχει καταστεί εφικτή λόγω μη απαρτίας.

Η κοινή λογική μάλιστα λέει πως στην περίπτωση της έκτακτης σύγκλισης, η Δημοτική Αρχή οφείλει να έχει μεριμνήσει για την παρουσία των δικών της τουλάχιστον συμβούλων…

Αν έχει ενδείξεις ότι αυτή δεν επιτυγχάνεται πολύ απλά δεν κάνει την συνεδρίαση..

Στα Γιάννινα, η συνεδρίαση μία που ανακοινώθηκε, μία που ματαιώθηκε..

Από την Δημοτική Αρχή οι περισσότεροι ήταν απόντες!!!

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν 21 σύμβουλοι… Παρουσίες: Παπαδιώτης, Βλέτσας, Παππάς, Μανταλόβας, Κατηρτσίδης, Γιωτίτσας, Μέγα, Βασιλείου, Δουβανάς, Βακαλοπούλου, Μπακόλα, Γιώτη, Γκέκας, Κοσμάς, Μάντζιος, Τσώλης, Μακόπουλος, Λισγάρας, Τζίμας, Νάτσης και Καραμπίνας..

Οι απόντες ήταν σαφώς περισσότεροι…

Και κάπως έτσι το δημοτικό συμβούλιο έγινε.. παιδική χαρά!