Αποσκίρτησε από το συνδυασμό του Κ. Κατσανάκη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

NTAKALETSHSM2Εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος με το συνδυασμό του Κώστα Κατσανάκη, αποσκίρτησε λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής.

Και όχι στο παρασκήνιο, αλλά δημόσια, καθώς πήγε στο εκλογικό κέντρο της παράταξης του Χρήστου Ντακαλέτση και έκανε γνωστό σε όλους ότι συμπαρατάσσεται μαζί τους.

 

Εκλέγεται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου, τη μεγαλύτερη του Δήμου και τη μοναδική που είχε δώσει την πλειοψηφία στον Κώστα Κατσανάκη.

Η αποχώρησή του και η ανοιχτή συμπαράταξη με τον Χρήστο Ντακαλέτση είναι βέβαιο ότι μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.