Στο μικροσκόπιο οι δαπάνες δήμων και περιφερειών

ΧΡΗΜΑ

euro50

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι δαπάνες δήμων και περιφερειών το 2017 σύμφωνα με εγκύκλιο Χουλιαράκη, που επιχειρεί να «νοικοκυρέψει» τους δημόσιους φορείς και να πετύχει, αν όχι πλεονασματικούς, τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Για το λόγο αυτό οι ΟΤΑ καλούνται να εγγράψουν με προσοχή τα προσδοκώμενα έσοδα, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα εισπραχθούν.

Εκτός από τα έσοδα, απαιτείται να ακολουθήσουν συγκρατημένη δημοσιονομική πολιτική και να περιορίσουν σημαντικά τις δαπάνες:

-για υπερωρίες του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες και μόνο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών αλλά και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας, για υπηρεσιακές μετακινήσεις, προμήθειες, τηλεφωνικές συνομιλίες, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κ.τ.λ.

-για επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κλπ, οι οποίες θα πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπ. Οικονομικών, «σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».

Η εγκύκλιος αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της κυβέρνησης να ελεγχθούν οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες του Δημοσίου. Ήδη στο υπ. Οικονομικών ετοιμάζεται η ομάδα εργασίας που θα καταρτίσει την ειδική έκθεση εξόδων (spending review), μιας έκθεσης με όλα τα πεδία εκείνα που μπορούν να γίνουν περικοπές και εξοικονομήσεις έως 10% στα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς.

{jathumbnail off}