Το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων δεν είναι καινούριο για τα Γιάννινα. Κατά διαστήματα έρχεται με ένταση στην επικαιρότητα είτε γιατί ο αριθμός αυξάνει, πέραν του συνηθισμένου, είτε γιατί καταγράφονται επιθέσεις. Τελευταία οι περισσότερες διαμαρτυρίες έρχονται από τα Καρδαμίτσια. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει απευθυνθεί του Δημοτικού Σχολείου έχει απευθυνθεί εγγράφως στο Δήμο, ζητώντας την λήψη μέτρων καθώς σε καθημερινή βάση, κινδυνεύουν οι μικροί μαθητές. Παρόμοια η κατάσταση στους αθλητικούς χώρους και στα πάρκα της περιοχής.

Περισσότερα...

Τα προβλήματα στέγασης και μετακίνησης των φοιτητών αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και στις αποφάσεις που ελήφθησαν αναφέρθηκε ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και οι Αντιπρυτάνεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Σύγκλητος βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών τόσο για τα θέματα στέγασης όσο και μετακίνησης με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση λήψη μέτρων. Σχετικά με την παλιά εστία, στη Δομπόλη, ζητά από το Ίδρυμα Νεότητας στο οποίο ανήκει, να επανέλθει το παλιό καθεστώς στη σίτιση των φοιτητών που διαμένουν.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...