Φωτίστηκαν τα βυζαντινά ερείπια!

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Ένα ακόμη έργο ολοκλήρωσε ο Δήμος Σουλίου. Πρόκειται για την φωταγώγηση των ερειπίων της βασιλικής στην Γλυκή, ενός σημαντικού μεταβυζαντινού μνημείου.

Η μελέτη είχε εκπονηθεί από τον Δήμο και εγκρίθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

Η φωταγώγηση των ερειπίων του ναού θα συμβάλει στην ανάδειξη και προβολή του, καθώς και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Τα σωζόμενα ερείπια ανήκουν σε τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος με πολλαπλές προσθήκες μέχρι και τον 18ο αιώνα. Η οικοδόμησή της ανάγεται στη Μέση Βυζαντινή περίοδο, πιθανώς στον 10ο-11ο αιώνα, ωστόσο στην ίδια θέση προϋπήρχε ενδεχομένως παλαιοχριστιανική βασιλική.

Η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Σουλίου αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, σημειώνει η δήμαρχος Σταυρούλα Μπραίμη, έρχεται σε συνέχεια της αγαστής συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, με την οποία σχεδιάζουμε από κοινού, και πάντα με την επιστημονική της καθοδήγηση, περαιτέρω δράσεις τόσο για την προστασία και ανάδειξη του συγκεκριμένου μνημείου όσο και της ευρύτερης περιοχής του Αχέροντα .