Πάνω από 200 αιτήσεις για ζημιές απ’ το σεισμό

ΠΡΕΒΕΖΑ

Για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μετά την καταγραφή των ζημιών από το σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννουλάτο μέχρι στιγμής περίπου διακόσιοι δημότες των οποίων τα σπίτια και οι περιουσίες έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό έχουν καταθέσει αίτημα στο δήμο και ήδη στο μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει πρωτοβάθμιος έλεγχος προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της πλήρους καταγραφής των ζημιών και των αποζημιώσεων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

Ο πρώτος έλεγχος που έγινε χαρακτήρισε σε ποσοστό 40% ως μη κατοικήσιμα κάποια κτίρια όμως, σύμφωνα με τον κ. Γιαννουλάτο, αυτό οφείλεται στις αλλαγές και στην αυστηροποίηση του αντισεισμικού κανονισμού αφού οι ζημιές στην συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν τοιχοποιία και θα κριθούν κατοικήσιμα στον β/θμιο έλεγχο όταν αυτός πραγματοποιηθεί.

ΠΗΓΗ: Βήμα Πρέβεζας