Αναφορά για τις κοπές δέντρων στον Γορμό

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αναφορά στο δασαρχείο κατέθεσε η κίνηση «Καθαρός Καλαμάς» με αφορμή τις κοπές δέντρων που συνεχίζονται στον Παρακάλαμο και στις παραποτάμιες περιοχές του Γορμού.

Η κίνηση ζητά να γίνει αυτοψία στην περιοχή και να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τα έργα που πραγματοποιούνται, όπως και για την διάθεση των προιόντων από την κοπή των δέντρων.

Σημειώνει δε, ότι εκτός από πλατάνια που πιθανόν έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, κόβονται και υγιή δέντρα σε όχθες ρεμάτων και αποστραγγιστικών τάφρων.

Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την μετάδοση της νόσου των πλατάνων λόγω των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην κοπή των δέντρων.

«Δεν είμαστε ενάντιοι στην ορθολογική διαχείριση της δενδρώδους βλάστησης αλλά και δεδομένου ότι η παρόχθια βλάστηση είναι σημαντική για την συγκράτηση των εδαφών, των φερτών υλικών και των πλημμυρικών φαινομένων των ποταμών, ενώ ειδικότερα η υδροχαρής βλάστηση εντός πεδινών περιοχών προστατεύει με την σκίαση τις γύρω καλλιέργειες από τις απότομες μεταβολές των θερμοκρασιών, αλλά και την αιολική διάβρωση και αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα για την βιοποικιλότητα των αγροτικών περιοχών που αυτήν την εποχή βρίσκει εδώ ασφαλές καταφύγιο, παρακαλούμε να μας αναφέρεται βάση ποιας μελέτης υλοποιούνται τα παραπάνω έργα καθώς και εάν έχει υπολογιστεί το κόστος και το όφελος από αυτές τις επεμβάσεις στην τοπική οικονομία», επισημαίνει η κίνηση στην αναφορά της προς το Δασαρχείο.