Κομισιόν: Ύφεση 4,7% στην Ελλάδα το 2012

ΧΡΗΜΑ

KOMISIONΣε υποβάθμιση επί τα χείρω των προβλέψεών της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εκτιμά πλέον πως η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 4,7% φέτος έναντι 4,4% που ανέμενε προηγουμένως.

Για το 2013, η Κομισιόν αναμένει μηδενική ανάπτυξη έναντι ανάκαμψης 0,7% που εκτιμούσε προηγουμένως, όπως επισημαίνεται στις εαρινές προβλέψεις της για την περίοδο 2012-13.

Στις προβλέψεις υπογραμμίζεται ότι η απασχόληση έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα λόγω της συρρικνούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Το σύνολο της απασχόλησης σημείωσε μείωση κατά σχεδόν 7% το 2011 και προβλέπεται περαιτέρω μείωση για το 2012, με τον δείκτη ανεργίας να φθάνει το 20%.

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση τόσο στη σταθεροποίηση του επιπέδου της απασχόλησης όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Παρόλα αυτά, η απασχόληση δεν αναμένεται να σταθεροποιηθεί πριν από το 2013 και η επακόλουθη ανάκαμψη του αριθμού των θέσεων εργασίας θα είναι αργή, τονίζει η Κομισιόν.

Το σημερινό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, αν και υποχωρεί, παραμένει σε μη βιώσιμο επίπεδο, υπογραμμίζει η Επιτροπή, η οποία αναφέρει ότι ήταν ήδη πάνω από το 10% του ΑΕΠ το 2011, δύο μονάδες δηλαδή καλύτερα από το 2010 και τέσσερις μονάδες κάτω από το 2009. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η βραδεία διόρθωση του εξωτερικού ελλείμματος θα συνεχιστεί το 2012 και το 2013, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της αναμενόμενης περαιτέρω μείωσης των εισαγωγών, που αντικατοπτρίζουν τις προβλεπόμενες εξελίξεις στην εγχώρια ζήτηση, αλλά και τις μεταβολές στις σχετικές τιμές.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα βελτιωθεί, επίσης, το 2012, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους και της ταυτόχρονης μείωσης των επιτοκίων που καταβάλλονται στις άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή, το 2011 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης έπεσε στο 9,1% του ΑΕΠ από 10,3% το 2010. Το 2012, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 7,3% του ΑΕΠ, το οποίο είναι συνεπές με τον στόχο πρωτογενούς ελλείμματος 1% του ΑΕΠ.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η κυβέρνηση υιοθέτησε, το πρώτο τρίμηνο του έτους, περικοπές δαπανών που αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8% του ΑΕΠ, το 2013. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, η Κομισιόν τονίζει πως απαιτείται ο προσδιορισμός, εντός των επόμενων μηνών, πρόσθετης εξοικονόμησης δαπανών που αντιστοιχούν στο 3,8% του ΑΕΠ.