Πέντε εκατομμύρια ευρώ διατίθεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 28/2/2019 (ώρα 15:00).

Περισσότερα...

Τον σημαντικότερο μοχλό χρηματοδότησης έργων αποτελεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και οι δείκτες που καταγράφει η Περιφέρεια Ηπείρου ξεπερνούν τον μέσο όρο της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα, που ο συνολικός του προυπολογισμός ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια έχει συμβασιοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 70%. Η ακτινογραφία του προγράμματος έγινε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπου ουσιαστιά άνοιξε και η συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αυτή δηλαδή πέραν του 2022.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...