Την εφαρμογή του προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το 2020 και αφορά τόσο την άγρια ορνιθοπανίδα όσο και τον κλάδο της πτηνοτροφίας γνωστοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας.

Περισσότερα...

Δεκάδες εθελοντές, φορείς του δημοσίου και οργανώσεις των πολιτών της Ελλάδας και του εξωτερικού συνεργάστηκαν συντονισμένα για πρώτη φορά στα χρονικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με στόχο την  συνολική απογραφή των εναπομενόντων γυπών της Δυτικής Ελλάδας.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...