Στο θέμα του προυπολογισμού του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων επανήλθε ο Γρηγόρης Γκίκας κάνοντας γνωστό ότι τα μέλη της παράταξης «Ισχυρό Επιμελητήριο» αρνήθηκαν να εγκρίνουν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Περισσότερα...

Τι σχέση μπορεί να έχει το 5% των φορολογουμένων με το υπόλοιπο 95%; Και οι δύο κατηγορίες πληρώνουν ακριβώς τον ίδιο φόρο. Δηλαδή για κάθε 10 ευρώ φόρο εισοδήματος που εισπράττει το Δημόσιο, τα 5 ευρώ προέρχονται από το 5% των φορολογουμένων και τα υπόλοιπα 5 ευρώ από το 95% του συνόλου των φορολογουμένων.

Περισσότερα...

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει ανοίξει και πάλι για την υποβολή αίτησης επιδόματος παιδιού έτους 2019, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τη 15η Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...