Ανάδοχοι και νέες δημοπρατήσεις από την Περιφέρεια

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τους αναδόχους έργων ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής ενώ έλαβε αποφάσεις και για νέες δημοπρατήσεις.

Αναλυτικά:

  1. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου μεταφοράς δικτύων ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, προϋπολογισμού 2.129.032,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
  2. Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος(«Σύμπραξη Μελετητών: ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ) για την «Επείγουσα Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας», με  αμοιβή  89.703,45  ευρώ συν ΦΠΑ,
  3. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

             «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000 €.. Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.

             Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού € 400.000.«Ανάδοχος Χρήστος Β. Αλυμάρας.

             «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό», προϋπολογισμού € 74.000.Ανάδοχος Κ.Κωσταβασίλης  & ΣΙΑ Ο.Ε.

  1. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση και των έργων:

             «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000.

             «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 88.000.