Τρεις Σημαίες λιγότερες..

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Τρεις Γαλάζιες Σημαίες λιγότερες φέτος σε σύγκριση με πέρυσι για τις παραλίες της Ηπείρου.

Πέρυσι από τις δώδεκα αρχικά σημαίες, στα μέσα του καλοκαιριού είχαν κατέβει από τις παραλίες στο Μονολίθι, στα Πλατάνια και στις Τσούκες Πρέβεζας.

Είναι οι τρεις παραλίες που δεν περιλαμβάνονται και φέτος στη σχετική λίστα.

Οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, είχαν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου.

Ο Δήμος Πρέβεζας που είχε την υποχρέωση για την υποβολή των σχετικών φακέλων δεν επανήλθε.