Και επίσημα κέντρο αναφοράς στο Πανεπιστήμιο

ΠΑΙΔΕΙΑ

Και επίσημα λειτουργεί πλέον κέντρο αναφοράς για τον COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η λειτουργία κατέστη εφικτή μετά την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την αγορά του μηχανήματος που κάνει τις αναλύσεις.

Η λειτουργία του Κέντρο στο χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου το εν λόγω εργαστήριο θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».