Δοκιμή… τηλεδιάσκεψης στο Δήμο

ΣΧΟΛΙΟ

Δοκιμαστική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Αρλέτος βρισκόταν στο γραφείο του ενώ τα υπόλοιπα μέλη είτε ήταν στα δικά τους γραφεία είτε στα γραφεία των σπιτιών τους.

Η δοκιμή ήταν απόλυτα πετυχημένη με τον αντιδήμαρχο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους συνεργάτες του και το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου να εισπράττουν τα συγχαρητήρια όλων.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σημείωσαν ότι οι συνθήκες που ζούμε όλοι είναι πρωτόγνωρες και ως εκ τούτου πρέπει να δοκιμαστούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα συλλογικά όργανα του δήμου να λαμβάνουν αποφάσεις.

Μετά την γενική δοκιμή, η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.