Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τα Γιάννινα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος Παχίδης τοποθετήθηκε Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τα Ιωάννινα.

Πρόκειται για μία από τις έξι καινούριες θέσεις που δημιουργήθηκαν με το νέο νόμο. Συντονιστές Επιχειρήσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα υπήρχαν μέχρι τώρα μόνο δύο –Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.

Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων που εδρεύει στα Γιάννινα υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις της γεωγραφικής αρμοδιότητας καθώς και τα νησιά Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας.

Ο Κωνσταντίνος Παχίδης κατάγεται από τις Σέρρες, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ και απόφοιτος της Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών.

Έχει υπηρετήσει σε διοικητικές και επιχειρησιακές θέσεις κυρίως στην Θεσσαλονίκη.