Ο ΦΟΔΣΑ αποφασίζει το τιμολόγιο!

ΣΧΟΛΙΟ

Μέσα στην επόμενη βδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου.

Πέρα από το οργανόγραμμα και το πρόγραμμα έργων που θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση, ο Φορέας θα λάβει αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική.

Για τη χρέωση δηλαδή των Δήμων που αφορά μόνο στο κομμάτι της λειτουργίας των ΧΥΤΑ. Κι αυτό γιατί ο Φορέας δεν έχει στην αρμοδιότητά του την λειτουργία της μονάδας ΑΣΑ οπότε δεν λαμβάνει αποφάσεις για αυτή. Το κόστος άλλωστε της διαχείρισης στη μονάδα προβλέπεται από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί κατά το παρελθόν.