Αποστρατεύτηκε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής

ΣΧΟΛΙΟ

Στην έξοδο οδηγήθηκε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου Θωμάς Ρίζος. Οι κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής πάντως στο σώμα έγινε η «μεγάλη σφαγή» καθώς στην αποστρατεία οδηγήθηκαν πολλοί αξιωματικοί του σώματος.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πίνακες με όλα τα ονόματα των κρινόμενων Αξιωματικών μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού.