Κι έρχονται οι Λέσχες Καπνιστών

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ήταν θέμα χρόνου, όπως πολλοί υποστήριζαν από την αρχή, να βρεθεί παράθυρο στον αντικαπνιστικό νόμο.

Κι αυτό δεν είναι άλλο από τις Λέσχες Καπνιστών με τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από πολλές περιοχές της χώρας να φτάνουν ήδη στις δύο χιλιάδες.

Για την ίδρυση Λέσχης υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες αλλά και προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα για να πάρει κάποιος άδεια, το μαγαζί θα πρέπει να διαθέτει σάλα τουλάχιστον 80 τ.μ. προκειμένου να μπορεί να διαμορφωθεί.

Σε λέσχες καπνιστών μπορούν να διαμορφωθούν ιδιωτικοί χώροι που ανήκουν στο κατάστημα όπως το υπόγειο, το πατάρι, η πρασιά, τα προκήπια οικοδομών, ο πρώτος ή δεύτερος όροφος, όχι όμως και χώροι που ανήκουν στον δήμο ή έχουν παραχωρηθεί προς χρήση από αυτούς.