Αλλάζει στέγη στο Δικαστικό

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Το Δικαστικό Μέγαρο είναι από τα κτίρια που δεσπόζουν στο κέντρο των Ιωαννίνων. Είναι κι από αυτά όπου ο χρόνος αφήνει πλέον τα σημάδια του.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη στέγη του μεγάρου, σύντομα όμως θα αποτελούν παρελθόν.

Κι αυτό χάρη στο έργο ανακατασκευής του χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ηπείρου. Η παρέμβαση ύψους 543 χιλιάδων ευρώ περιλαμβάνει και εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και σύντομα πια θα πάρει σάρκα και οστά.