Κόνιτσα: Ειρηνοδικείο της ταλαιπωρίας…

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Απίστευτη είναι η ταλαιπωρία που βιώνουν τις μέρες αυτές κάτοικοι από τα ακριτικά χωριά της Κόνιτσας αλλά και Κονιτσιώτες που ζουν εκτός Ηπείρου και θέλουν να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους με το Κτηματολόγιο. Πολλοί απ΄ αυτούς όπως συμβαίνει στα περισσότερα χωριά της Ηπείρου δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας.  Οι τίτλοι ιδιοκτησίας αποτελούν μία από τις βασικές προυποθέσεις ώστε το ακίνητο να δηλωθεί στη συνέχεια στο Κτηματολόγιο. Για να ξεπεραστεί λοιπόν το εμπόδιο αυτό υπάρχουν δύο τρόποι.

Ο πρώτος είναι να προσφύγει ο ιδιοκτήτης στο Ειρηνοδικείο και με την παρουσία δύο μαρτύρων να λύσει την εκκρεμότητα.

Ο δεύτερος είναι να προσφύγει σε Συμβολαιογράφο και να επωμιστεί το κόστος το οποίο συνήθως είναι κοντά στα διακόσια ευρώ.

Τις ημέρες αυτές λοιπόν και ενώ πλέον οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση της Κτηματογράφης πιέζουν ασφυκτικά όσοι καταφεύγουν στο Ειρηνοδικείο της Κόνιτσας διαπιστώνουν ότι είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν.

Σύμφωνα με όσα τους γίνονται γνωστά ειρηνοδίκης θα βρίσκεται στην πόλη στις 27 Νοεμβρίου!!! Ένα μήνα δηλαδή μετά την λήξη της προθεσμίας για το κτηματολόγιο.

Τι κι αν έχουν έρθει από την Αθήνα, τι κι αν υποχρεώθηκαν σε δύο συγχωριανούς τους να διανύσουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το χωριό μέχρι την Κόνιτσα…

Απλά φεύγουν άπραγοι..

Και θα πρέπει να φτάσουν στα Γιάννινα, μαζί με τους συγχωριανούς μάρτυρες και να επωμιστούν το επιπλέον κόστος!

Οι ηλικιωμένοι που είχαν έρθει σήμερα από την Αθήνα για να κλείσουν αυτή την εκκρεμότητα επέστρεψαν στο χωριό τους μαζί με τους μάρτυρες..

Δεν μπόρεσαν να πάρουν απάντηση πότε ήταν τελευταία φορά που πήγε Ειρηνοδίκης στην Κόνιτσα… Η επόμενη πάντως θα είναι στις 27 Νοεμβρίου, δώρο άδωρο για τους ίδιους και για όλους όσους θέλουν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους για το Κτηματολόγιο.