Προβλήματα στη λειτουργία του Κατσικά

ΣΧΟΛΙΟ

Η παρουσία των εργαζομένων μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στον Κατσικά είχε διατηρήσει και αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η λήξη του προγράμματος ωστόσο στις 14 Οκτωβρίου αρχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της δομής.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν την ανάγκη να τηρηθεί η δέσμευση της κυβέρνησης για παράταση του Γ’ Κύκλου απασχόλησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγω ν και επισημαίνουν ότι οι προσωρινές λύσεις δεν απαντούν στα ουσιαστικά προβλήματα που προκύπτουν από το προσφυγικό.

Είναι αναγκαίο, τονίζουν οι εργαζόμενοι της δομής, να υπάρξει σχεδιασμός εθνικός, περιφερειακός και τοπικός και αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αυτού είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στις δομές.