Περιμένουν τις αποσπάσεις..

ΣΧΟΛΙΟ

Τις αποσπάσεις περιμένουν ακόμη αστυνομικοί που έχουν εκλεγεί ως Πρόεδροι σε διάφορα χωριά της περιοχής.

Παρότι η διαδικασία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Αποτέλεσμα είναι οι ίδιοι να μην μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους ως αιρετοί καθώς μπορεί να τους χωρίζουν πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο τους.

Εκκρεμότητα που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε και τα Συμβούλια στις Κοινότητες να λειτουργήσουν και οι Πρόεδροι να ασκούν τα καθήκοντά τους..