28,5 εκατ. για το επίδομα στέγασης

ΧΡΗΜΑ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το κονδύλι για την καταβολή του επιδόματος στέγασης μηνός Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημοσιεύθηκε εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 28.500.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά την καταβολή του επιδόματος στέγασης μηνός Οκτωβρίου 2019.