Δωρεάν σίτιση με την βεβαίωση εγγραφής

ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κάνει γνωστό ότι οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Ίδρυμα, δικαιούνται δωρεάν σίτισης και μειωμένου εισιτηρίου από το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, με επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής ή της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων και είναι υπό μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία  μετεγγραφής τους.