Τμήμα του Πανεπιστημίου και στην Ηγουμενίτσα

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ερώτηση του Μάριου Κάτση, ο οποίος είχε ζητήσει να μάθει τις προθέσεις του για την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Ηγουμενίτσα και τους από καιρό δρομολογημένους μόνιμους διορισμούς καθηγητών – μελών ΔΕΠ. 

Το Υπουργείο στην απάντησή του αναφέρει τον νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ίδρυσε το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ηγουμενίτσα, αναγνωρίζοντας έτσι ότι δεσμεύεται από αυτόν να το λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ταυτόχρονα, αναφέρει έγγραφο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τήρηση των υποχρεώσεών της από τον νόμο, έγκαιρα, εντός του χρόνου.

Ακόμα, επιβεβαιώνει την ισχύ των αποφάσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για μόνιμο διορισμό 48 καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με προτεραιότητα στα μη αυτοδύναμα Τμήματα όπως αυτό της Ηγουμενίτσας και δηλώνει τη βούληση να προχωρήσουν 647 προσλήψεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού πανελλαδικά.