Σ’ έναν χρόνο η λειτουργία του βιολογικού Παπίγκου

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του αναμένεται να λειτουργήσει ο βιολογικός στο Πάπιγκο, ένα από τα πιο τουριστικά χωριά της Ηπείρου.

Το έργο είχε ξεκινήσει προ του 2010, όμως ακόμη δεν κατέστη εφικτή η αποπεράτωσή του και κυρίως η σύνδεση του οικισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου, στην συνεδρίασή του πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ακόμη παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο πεδίο διάθεσης των λυμάτων αλλά και οι ενέργειες σύνδεσης οικιών και επιχειρήσεων στο δίκτυο ακαθάρτων.

Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γίνει σε έναν περίπου χρόνο από τώρα.