Οι διαβάσεις γίνονται πολύχρωμες!

ΕΙΚΟΝΕΣ

Οι πολύχρωμες διαβάσεις αποτελούν «μόδα» για πολλές πόλεις της Ευρώπης και για λιγότερες στην Ελλάδα.

Σύντομα στον κατάλογο θα προστεθεί και η Ηγουμενίτσα καθώς ο δήμος στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019, δρομολόγησε την πιλοτική εφαρμογή δύο πολύχρωμων διαβάσεων πεζών έμπροσθεν της κεντρικής παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας.

Οι πολύχρωμες διαβάσεις λοιπόν και στην καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης..