Γέμισε από σκουπίδια η Κόνιτσα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Την κατανόηση των κατοίκων ζητά ο Δήμος Κόνιτσας με αφορμή τους μεγάλους όγκους απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί τόσο στην πόλη της Κόνιτσας όσο και στις Κοινότητες.

Όπως αναφέρει ο όγκος αυτός δυσχεραίνει ακόμη και την διαδικασία της αποκομιδής.

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος και την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά και υπολείμματα κηπευτικών εργασιών στους κάδους απορριμμάτων, ώστε να επαρκούν οι για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων.

Επιπλέον οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους μπλε κάδους ανακύκλωσης.