Οι πινακίδες για το ιστορικό Σούλι

ΕΙΚΟΝΕΣ

Το Σούλι και τα χωριά του δεν είναι απλά μία γεωγραφική ενότητα. Είναι ένας ιερός ιστορικός τόπος.

Ένας τόπος σύμβολο της ελευθερίας, του αγώνα και της αυτοθυσίας!

Χαμένα στις κορυφές των βουνών τα χωριά του δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης. Να μείνουν ζωντανά, να διατηρήσουν τις μνήμες.

Οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν την ανάγκη αντικατάστασης των πινακίδων που είναι τοποθετημένες στο οδικό δίκτυο.

Στις πινακίδες δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι πρόκειται για «ιερό ιστορικό τόπο». Σημειώνουν με νόημα ότι η διευκρίνιση αυτή θα πρέπει να γίνει με την τοποθέτηση νέων πινακίδων ανάλογων με αυτών της Παραμυθιάς.