Ο ορισμός κι ο αριθμός των αντιδημάρχων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τον αριθμό και τον ορισμό των αντιδημάρχων εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης που ανήκει.

Η έγκριση της παράταξης η οποία δεν ανακαλείται παρέχεται με πρακτικό το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών της και στο οποίο αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

Ο αριθμός των αντιδημάρχων διαμορφώνεται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου όπως αυτός εμφανίζεται στην τελευταία απογραφή.

Βάση της εγκυκλίου ο αριθμός αντιδημάρχων για τους δήμους της Ηπείρου είναι ο ακόλουθος:

Δήμος Αρταίων έξι, Δήμο Καραισκάκη τέσσερις, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων τέσσερις, Δήμος Σκουφά τέσσερις.

Δήμος Ηγουμενίτσας έξι, Δήμος Σουλίου τέσσερις, Δήμος Φιλιατών τέσσερις.

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων πέντε, Δήμος Δωδώνης τέσσερις, Δήμος Ζαγορίου τρεις, Δήμος Ζίτσας πέντε, Δήμος Ιωαννιτών εννέα, Δήμος Κόνιτσας πέντε, Δήμος Μετσόβου τέσσερις, Δήμος Πωγωνίου πέντε.

Δήμος Ζηρού τέσσερις, Δήμος Πάργας τέσσερις, Δήμος Πρέβεζας πέντε.