Ο Κ. Δούβαλης στη Γενική Ηπείρου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ταξίαρχος Κωνσταντίνος Δούβαλης ο οποίος υπηρετούσε μέχρι τώρα στην Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είναι ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου.

Εν τω μεταξύ ο μέχρι τώρα Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων Θεόδωρος Αθανασόπουλος μετακινείται και αναλαμβάνει Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας.

Επίσης στην Άρτα τοποθετείται Αστυνομικός Διευθυντής ο Γιώργος Βασιλείου από την Διεύθυνση Ιωαννίνων.