Συμμετοχή με ουσία και μήνυμα

ΣΧΟΛΙΟ

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του, είναι το θέμα της εισήγησης που θα κάνει ο Σταύρος Καλογιάννης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα γίνει στο Βόλο.

Η εισήγησή του έγινε δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και επικεντρώνεται στις σοβαρές εκκρεμότητες και τις καθυστερήσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι στην εποχή της απόλυτης σύγχυσης που διανύουμε, υπάρχουν και οι πολιτικοί που εξακολουθούν να δουλεύουν σοβαρά και επιστημονικά..

Και ο Σταύρος Καλογιάννης ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία.. Παράλληλα η ενασχόλησή του με ένα θέμα που ακουμπά ολόκληρη την χώρα, δείχνει και την πολιτική στόχευση που έχει ο ίδιος, προς απογοήτευση ορισμένων στα Γιάννινα και προς ικανοποίηση πολλών άλλων.